Podstawowy podział systemów wentylacyjnych

Wentylacja należy do bardzo ważnych elementów występujących w domach i na halach produkcyjnych czy w budynkach przemysłowych.  Jest ona konieczna, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza czystego oraz ze względów higienicznych, ponieważ jej rolą jest odprowadzenie zanieczyszczeń, mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie i życie ludzi.

Wymogi odnośnie odpowiedniej wentylacji ujęte są w stosownych przepisach, które stawiają odpowiednie wymagania zależnie od rodzaju układu oraz miejsca jego montażu. Systemy wentylacyjne stosuje się w miejscach, w których pęd powietrza jest niewystarczający lub nie ma go w ogóle. Montaż można zlecić firmie Borkowski, zajmującej się tymi elementami. Należy wspomnieć, że z początkiem roku 2021 każdy nowopowstały budynek będzie musiał być tak zaprojektowany i skonstruowany, aby nie wymagał np. w przypadku wentylacji, użycia energii lub wykorzystania jej w niewielkim stopniu, aby działała poprawnie. Odpowiednia wentylacja wpływa na dobre samopoczucie i poprawia komfort mieszkańców, ponieważ dostarcza świeżego powietrza i poprawia właściwości cieplne budynku.

Systemy wentylacji – podział

Wiadomo już, że wentylacja jest czymś, co jest przydatne, ale i wymagane prawem. Aby zapewnić odpowiednie odprowadzenie zanieczyszczeń, ciepła czy wilgoci, poza budynek projektuje się odpowiedni strumień świeżego powietrza, zależnie od rodzaju budynku i jego przeznaczenia. Podstawowy podział stosowanych systemów wentylacyjnych rozpoczyna się od wentylacji grawitacyjnej, czyli projektowanej w taki sposób, aby naturalnie z wykorzystaniem praw fizyki, w tym wypadku różnicy ciśnień w gęstości między powietrzem zimnym a ciepłym, dochodziło do wymiany tego powietrza. Jest to rozwiązanie skuteczne zimą, jednak wiosną i latem, gdy różnicy w temperaturze nie ma, również i przepływ powietrza ustępuje. Jest rozwiązaniem tanim, ale mało wydajnym i które nie da się kontrolować. Dlatego stosowana jest w jej miejsce wentylacja mechaniczna, której podstawą są urządzenia elektryczne, czyli wentylatory. Jest ona droższa w eksploatacji przez użycie energii elektrycznej, jednak możliwość kontroli przepływu ciepła i łatwość korzystania rekompensują zużycie energii, które jest tym niższe, im lepiej jest wykonany budynek i im lepsze urządzenia są stosowane. Dodatkowo stanowi nieopisane wsparcie dla naturalnych ciągów powietrza lub całkowicie je zastępuje, tworząc system hybrydowy. Ten uwzględnia czynniki takie jak ciepło słoneczne, czy wiatr, odpowiednie ukształtowanie i rozmiar kanałów wentylacyjnych, a także zabudowę stref buforowych, które wspomagają system grawitacyjny, tak samo jak wentylatory. I choć dąży się do tego, aby przepływy powietrza były możliwie naturalne, to jednak jest to trudne do osiągnięcia, stąd zaleca się stosowanie raczej systemów hybrydowych, ponieważ w przypadku trudności naturalnych zwyczajnie wspieramy naturalny ciąg urządzeniem mechanicznym.

Wróć