Podstawowe rodzaje systemów ogrzewania

Użytkowanie każdego obiektu wiąże się z koniecznością zamontowania w nim odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na dostarczenie niezbędnych mediów oraz obsługę systemów potrzebnych do zapewnienia w nim optymalnych i komfortowych warunków. Ze względu na panujący pod naszą szerokością geograficzną klimat i niskie temperatury powietrza występujące przez znaczną część roku, niezbędne staje się wyposażenie budynku w odpowiedni system ogrzewania. W Swarzędzu w sprzedaży urządzeń grzewczych oraz montażu ogrzewania specjalizuje się firma Borkowski. Przekonajmy się, z jakich rozwiązań technicznych można skorzystać w celu wytworzenia i rozprowadzenia ciepła.

Podział systemów ogrzewania ze względu na wykorzystywane medium

Dystrybucja ciepła może być prowadzona na różne sposoby, w zależności od tego, jakie medium zostanie wybrane do jego magazynowania i uwalniania. Najpowszechniej wybieranym rozwiązaniem jest używanie wody oraz systemu centralnego ogrzewania wykorzystującego klasyczne grzejniki, kaloryfery kanałowe albo przemysłowe, a także ogrzewanie płaszczyznowe np. popularną „podłogówkę”. Alternatywą może być rozprowadzanie ciepłego powietrza uzyskiwanego dzięki nagrzewnicom i przesyłanego z zastosowaniem zamontowanych w budynku kanałów. Popularne jest też instalowanie systemów opartych o użycie podczerwieni i ogrzewania elektrycznego np. folii grzewczych albo drutów oporowych.

Systemy ogrzewania a stosowane paliwo

Ciepło używane w systemach ogrzewania może być pozyskiwane na różny sposób. Popularne jest spalanie węglowodorów w postaci paliw kopalnianych – gazu, oleju opałowego i węgla – a także biomasy, głównie różnych postaci drewna. Coraz częściej korzysta się jednak również z OZE: powietrznych, gruntowych lub wodnych pomp ciepła, a niekiedy także z geotermii.

Wróć