Możliwości wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwie domowym

Niewątpliwie w obecnych czasach jednym z najpopularniejszych rozwiązań, jeżeli chodzi o wykorzystywanie energii słonecznej w gospodarstwach domowych, jest wytwarzanie dzięki niej energii elektrycznej. Dzieje się tak poprzez montaż specjalnie dostosowanej do naszych potrzeb instalacji fotowoltaicznej, która składa się z falowników, akumulatorów, kontrolerów napięcia oraz oczywiście najważniejszego elementu, czyli paneli fotowoltaicznych. Zadaniem paneli fotowoltaicznych jest zamiana pozyskanej energii słonecznej w elektryczną oraz zasilenie nią urządzeń znajdujących się w naszych domach lub też odprowadzenia jej nadmiaru do sieci elektrycznej.

Inną, aczkolwiek równie ciekawą formą wykorzystywania energii słonecznej w gospodarstwach domowych jest podgrzewanie wody użytkowej oraz współpraca z systemem centralnego ogrzewania znajdującego się w domu. Podobnie jak w przypadku wcześniejszym tak i tutaj stosuje się pewnego rodzaju instalację, której zadaniem jest pozyskanie energii pochodzącej z promieni słonecznych. Są to oczywiście tak zwane kolektory słoneczne, dzięki którym pozyskiwana energia słoneczna jest przekształcana w ciepło poprzez ogrzewanie określonego nośnika w formie gazowej (na przykład powietrza) lub też płynnej (zazwyczaj jest to woda), a także dostarczenie ich do odpowiednich przewodów.

Dlaczego warto wykorzystywać energię słoneczną w gospodarstwie domowym?

Wykorzystywanie energii słonecznej w kontekście gospodarstw domowych niesie za sobą bardzo dużo korzyści. Pierwszą z nich jest oczywiście możliwość obniżenia rachunków zarówno za energię elektryczną, jak i ogrzewanie, z którego korzystamy bardzo często w okresie zimowym. Oprócz tego warto dodać również, iż jest to pro ekologiczne źródło energii odnawialnej, co również możemy zaliczyć w poczet zalet, ponieważ mamy wtedy do niej stały dostęp. Jedną z ciekawszych zalet, jakie możemy wliczyć w stosowanie instalacji fotowoltaicznych, jest również możliwość oddania części nadmiernie wytworzonej energii do sieci energetycznej oraz odzyskanie jej całkowicie za darmo w momencie, gdy będziemy jej potrzebować.

Wróć