Jak działa pompa ciepła?

Pompy ciepła pozwalają na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Czerpią one ciepło z gruntu, wody bądź powietrza. Odpowiednio zaprojektowana instalacja pozwoli nie tylko ogrzać dom, ale także dostarczyć energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej. Jak działają pompy ciepła?

Rodzaje pomp ciepła

Na rynku istnieje pewna ilość rodzajów pomp ciepła, a mianowicie gruntowe, wodne, i powietrzne. Pompy pierwszego typu należą do najdroższych, biorąc pod uwagę koszty uruchomienia. Budowane są one w układzie kolektora poziomego lub pionowego. Pompy wodne mogą być zasilane studnią, ale także innym zbiornikiem wodnym. Najekonomiczniejsze w budowie są pompy powietrzne.

Jak działa pompa ciepła?

Działanie pomp oparte jest na prawach termodynamiki, według którego mamy, że ładunek energetyczny, który znajduje się w każdym ciele, a którego temperatura jest wyższa od zera absolutnego — znaczy tyle, że można z gruntu, powietrza lub zbiornika wodnego pozyskać ciepło. Pobierane jest ono albo bezpośrednio – w przypadku cieczy, albo za pomocą dodatkowego wymiennika ciepła – w przypadku gruntu i powietrza.

Dla przykładu pompa powietrze woda działa odwrotnie do lodówki. Doprowadza ona do wzrostu ciśnienia i temperatury w jednostce zewnętrznej. Tam dzięki sprężarce czynnik ulega zmianie w postać gazową, po czym następnie trafia do skraplacza. Ten oddaje wytworzone ciepło do zainstalowanych odbiorników ciepła w budynku (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, CWU), po czym, czynnik w stanie ciekłym trafia do zaworu rozprężnego, w którym następuje spadek ciśnienia oraz ponowny temperatury i prowadzi do rozpoczęcia cyklu od początku. Reasumując najważniejsze elementy pompy ciepła, to: sprężarka, skraplacz, parownik, zawór rozprężny, wentylator pobierający powietrze oraz system hydrauliczny rozprowadzający powstałe ciepło. Jednak, aby wszystkie elementy mogły produkować energię cieplną, niezbędny jest czynnik roboczy - ciecz chłodząca.

Wróć