Czym jest wentylacja mechaniczna?

W każdym budynku konieczna jest stała wymiana powietrza, która pozwala na pozbywanie się gromadzących się w nim zanieczyszczeń od drobin kurzu po zarodniki grzybów pleśniowych czy cząsteczki będące źródłem nieprzyjemnego zapachu, a zwłaszcza wilgoci. Intensywność, z jaką powietrze musi być usuwane i zastępowane świeżym, jest uzależniona od przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. W nowoczesnych budynkach w tym celu stosowana jest zwykle wydajna i dająca dodatkowe możliwości zmniejszenia kosztów ogrzewania wentylacja mechaniczna. Przekonajmy się, co trzeba wiedzieć na ten temat.

Jak działa wentylacja mechaniczna?

Wentylacja mechaniczna pozwala na systematyczną wymianę powietrza dzięki wymuszeniu jego przepływu. W tym celu instaluje się kanały doprowadzające powietrze z zewnątrz oraz służące do pozbywania się tego, które zostało zużyte. Cały system działa za sprawą wentylatorów elektrycznych, które tworzą podciśnienie zasysające powietrze oraz po jego wykorzystaniu generują nadciśnienie wypychające je poza budynek. Poza instalacjami wwiewno-wywiewnym używa się też rozwiązań wywiewnych, gdzie powietrze napływa z zewnątrz przez napowietrzniki albo wwiewnych, gdzie powietrze zużyte uchodzi z pomieszczeń kanałami wentylacyjnymi za sprawą różnicy temperatur.

Co daje stosowanie wentylacji mechanicznej?

Wentylacja mechaniczna gwarantuje sprawny i niepodatny na zakłócenia system wymiany powietrza. Poza tym daje możliwość montażu rekuperacji, a co za tym idzie odzyskiwania części traconej energii cieplnej. Dzięki jej odzyskowi i wykorzystaniu do ogrzewania powietrza wprowadzanego z zewnątrz w budynku można znacznie zredukować zapotrzebowanie na ogrzewanie, a więc ograniczyć koszty eksploatacji. Zastosowanie wentylacji mechanicznej pozwala również na sprawną i dokładną filtrację powietrza czerpanego z zewnętrz. Właściwie dobrane filtry mogą usuwać alergeny i zanieczyszczenia np. w postaci pyłów zawieszonych.

Wróć