Co warto wiedzieć o nowoczesnej technice sanitarnej?

Eksploatacja nowoczesnych budynków mieszkalnych i użytkowych nie byłaby możliwa, jeżeli nie zostałyby one wyposażone w odpowiednią infrastrukturę. Komponentami koniecznymi do uzyskania pełnej funkcjonalności obiektów tego typu okazują się przede wszystkim instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne oraz gazowe, składające się na tzw. technikę sanitarną. W Poznaniu rozwiązania z tego obszaru są dostępne w ofercie firmy Borkowski, specjalizującej się również w sprzedaży elementów potrzebnych do tworzenia efektywnych systemów ogrzewania oraz klimatyzacji. Przekonajmy się, jakie wyroby składają się na materiały techniki sanitarnej i sprawdźmy, z czego powstają.

Co składa się na technikę sanitarną?

Systemy określane jako technika sanitarna składają się z urządzeń umożliwiających pobór albo odbiór i przesyłanie poszczególnych mediów, jak również sterowanie ich przepływem, a ponadto z komponentów służących do ich transportowania, a więc odpowiednich kanałów i rurociągów. Jeżeli chodzi o konieczny osprzęt, to są nim przede wszystkim pompy lub wentylatory, różnego rodzaju zawory, przepustnice oraz filtry i urządzenia pomiarowe, a także systemy mocowania. Jeśli chodzi o rurociągi, to są one robione z rur i kształtek wykonanych ze stali, żeliwa, miedzi albo mosiądzu, a także tworzyw sztucznych – głównie PE, PEHD, PP bądź PVC.

Co wyróżnia nowoczesną technikę sanitarną?

W przypadku nowoczesnej techniki sanitarnej najważniejszą innowacją jest szerokie stosowanie rozwiązań automatyzacyjnych w postaci czujników weryfikujących podstawowe zmienne oraz sterowników dopasowujących działanie systemu do uzyskanych odczytów i regulujących pracę instalacji według zdefiniowanych kryteriów. Znaczna część używanych urządzeń jest skomputeryzowana i może być kontrolowana zdalnie.

Wróć